Welkom op de website van wijkvereniging Kontaktgroep De Rompert!

Deze website brengt u op de hoogte van het nieuws, de ontwikkelingen en de activiteiten in de wijk De Rompert in     ‘s-Hertogenbosch Noord.
De Rompert wil jou voor Buurtpreventie!


We hebben gemerkt dat er in de wijk behoefte is aan buurtpreventie.

Helaas is dit soms ook nodig.

Een paar extra ogen en oren voor de politie, hangjongeren die overlast veroorzaken, mensen die afval op straat gooien en de overlast van hondenpoep zijn een aantal redenen voor onze vereniging geweest om buurtpreventie te starten.


Daarbij is het primaire doel om overlast te verminderen en de leefbaarheid in de wijk te verhogen.
Bestuurslid van onze vereniging, Kjeld Dam, heeft op 20 april tijdens de Wijktafel een presentatie gegeven over wat buurtpreventie inhoudt en hoe we het aan willen gaan pakken.
Een aantal mensen hebben zich al enthousiast opgegeven om mee te doen met het buurtpreventieproject!

Om buurtpreventie  goed te laten werken zijn we op zoek naar meer mensen die mee willen doen!
Wil je meer informatie of wil je meedoen met de buurtpreventie?

Stuur dan een e-mail naar: buurtpreventie@wijkderompert.nl


Je kunt ook alvast even in het verslag van de Wijktafel kijken om een beeld te krijgen wat het inhoudt.

Petitie tegen onveilige verkeerssituaties in Noord!


Zoals u wellicht weet zijn er in de wijk Noord veel onveilige verkeerssituaties. Hierdoor vinden veel ongevallen plaats, vaak met lichamelijk letsel en in een enkel geval zelfs met de dodelijke afloop.

Ons bestuur heeft al jaren genoeg van deze onveilige verkeerssituaties in Noord en heeft dit regelmatig aangekaart bij de gemeente.

Gelukkig zijn we niet de enige.

Samen met betrokken en bezorgde buurtbewoners uit De Rompert, Orthen en De Buitenpepers is daarom een petitie gestart.

We willen iedereen oproepen om deze petitie te ondertekenen teneinde de gemeenteraad te bewegen om de problemen (eindelijk) op te gaan lossen.

Via onderstaande link kunt u de petitie ondertekenen.


https://verkeerindenboschnoord.petities.nl  

 

Binnenkort ontvangt u hierover ook nog een flyer in de bus.


De Rompert op zn mooist!


Dat De Rompert na bijna 40 jaar nog steeds een mooie wijk is bewijst onze nieuwe rubiek ‘De Rompert op zn mooist!’.

In deze fotorubriek presenteren we de mooiste foto’s die zijn genomen in onze wijk.

Heeft u ook mooie foto’s van de wijk? Stuur ze dan naar info@wijkderompert.nl.

Wij hebben er alvast een aantal. De mooiste plaatjes vindt u hier!
Maak reclame voor uw bedrijf op deze site!


Wist u dat deze website gemiddeld 600 bezoekers per maand heeft?

Wij bieden u de mogelijkheid om voor een klein bedrag een heel jaar reclame te maken voor uw bedrijf!

Op onze pagina Sponsoren kunnen wij een banner voor u plaatsen waarbij wij een link maken naar uw internet- of Facebookpagina.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@wijkderompert.nl


Uw bijdrage zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de wijk!

Met onze inkomsten organiseren we leuke dingen voor de wijk.

 


Dierenpark


In het Bossche Rompert Park bevindt zich een prachtig dierenpark waar we als wijk trots op mogen zijn! Jong en oud beleven veel plezier aan het park en de dieren. De stichting Rompert Dierenpark bestaat sinds 1985 en heeft inmiddels dus al haar 30-jarig jubileum gevierd.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat het dierenpark en de dieren worden onderhouden door vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we dagelijks van het park genieten! Meer lezen
BUURTTUIN!


Een bewoonster uit De Rompert, Franca Huiskamp, heeft zich bij ons gemeld met het idee om een buurttuin te beginnen.

Een buurttuin is een tuin waarbij bewoners samen een (moes)tuin maken en bijhouden. Omdat dit bewoners met elkaar in contact brengt juichen wij een dergelijk initiatief van harte toe!

We zijn daarom erg benieuwd of er nog meer mensen interesse hebben om een buurttuin op te zetten!

Heb je interesse, stuur een e-mail naar Franca Huiskamp op het e-mailadres francahuiskamp@gmail.com.

Zij zal dan contact met je opnemen over het vervolg.
Wijk De Rompert

Mail: Groenedaken@DeRompert-Initiatieven.nl

 

Eerste Fotospeurtocht een groot succes! (Verslag)Zaterdag 22 augustus organiseerden wij voor het eerst een fotospeurtocht in de wijk.

Met bijna 60 deelnemers mochten we ons verblijden met een hele mooie opkomst.

Activiteitencentrum Duinendaal was het begin- en eindpunt van de speurtocht. We willen onze dank aan Duinendaal uitspreken dat we wederom belangeloos van de faciliteiten gebruik mochten maken.

Het secretariaat hadden we buiten ingericht en met afzetlint afgezet en een kleine looproute gemaakt zodat we konden voldoen aan de Coronamaatregelen.


Na het uitreiken van het spelformulier gingen de deelnemers op pad naar de Eerste en Derde Rompert.

Naast het zoeken van de route middels foto’s moesten er ook nog letters gezocht worden. Deze letters vormden de oplossing van de speurtocht.


Via de Vijfde en Derde Rompert kwamen de deelnemers bij de Rompertdreef. Onze voorzitter Frank stond hier klaar als klaar-over  om de deelnemers veilig over te laten steken bij een niet officiële oversteekplaats.

Deze plaats was niet voor niets gekozen omdat hier vlakbij een letter was verborgen nabij het enige monumentje dat onze wijk rijk is.

Deze letter bleek voor sommigen lastig te vinden.


Via de Vierde Rompert kwam men bij de speeltuin van de Zesde Rompert waar we een post hadden ingericht.

Hier werden de deelnemers door wijkbewoonster Annemie getrakteerd op een ijsje en/ of een appel.

Vervolgens moest het water worden overgestoken naar het andere deel van de wijk waarbij in het park ook nog een aantal letters waren verborgen.

In het Rompert Park was een letter verborgen nabij de voormalige grote vissersplaats tegenover de Klokkenlaan.

Dit bleek een listige plek die niet door iedereen werd gevonden.

Dit is een doodlopend straatje die alleen gevonden wordt als je heel goed had opgelet of dit deel van de wijk heel goed kent.


Via het winkelcentrum leidde de route weer over water naar de Vierde Rompert. Via het pompgebouw en de oversteekplaats op de Rompertdreef kwam men weer op De Eerste Rompert bij het eindpunt Duinendaal.


De oplossing van de speurtocht bleek soms ook nog lastig maar dat mocht de pret niet drukken.

Ook aan de inwendige mens was gedacht. De kinderen werden bij terugkomst getrakteerd op chips en limonade en ze kregen ook nog een snoepzak mee naar huis.

Voor de ouders en begeleiders stond er koffie en thee klaar.

Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe sponsor Albert Heijn Rompertpassage. Ook hen willen we hiervoor hartelijk danken!


Alleen het laatste groepje deelnemers had onderweg nog een klein beetje regen gehad maar was net op tijd binnen voor er een felle regenbui losbrak. Ook wij waren net op tijd klaar met afbreken en opruimen voor het echt begon te regenen. Dit kwam mooi uit.

We willen Annemie hierbij nog bedanken voor het bemannen van de ijsjespost en het maken van de snoepzakken!


Al met al kijken we positief terug op deze speurtocht, aan de reacties te merken vonden de deelnemers het ook leuk.

Het was onze bedoeling om voor de kinderen in deze rare vakantietijd iets leuks te organiseren voordat ze weer naar school gaan.


We wensen alle kinderen heel veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar!

Bedankt voor jullie deelname!


Het bestuur van Vereniging Kontaktgroep De Rompert
Gezocht: buurtbewoners die een keer mee willen helpen!


Vindt u het ook leuk om ook iets voor de wijk te doen?

Wilt u meehelpen met iets te organiseren of heeft u goede ideeën? Dan bent u van harte welkom!


U hoeft niet gelijk een verplichting aan te gaan waar u structureel aan vast zit als u dat niet wilt. Als u eens in zoveel tijd enkele uurtjes kan en wil vrijmaken dan stellen we dit ook erg op prijs. Bijvoorbeeld voor de duur van het organiseren van een bepaalde activiteit of evenement. Onze ervaring is dat dit erg gezellig kan zijn waarbij je mensen uit de wijk ontmoet en samen tot een leuk en goed resultaat komt! Bovendien draagt dit bij om onze wijk leefbaar te houden.

Ons credo is niet voor niet voor niets ‘Samen voor elkaar’!


Interesse? Stuur een mail naar info@wijkderompert.nl of laat het weten aan één van onze bestuursleden!Buurt Informatie Netwerk (BIN)


Het Buurt Informatie Netwerk, kortweg BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Voor meer informatie klik hier

                                                                                                             


Harrie Sanders, al 25 jaar bestuurslid van Vereniging Kontaktgroep De Rompert!


Gisteren, zaterdag 12 december, heeft ons voltallige bestuur medebestuurslid Harrie Sanders verrast met een cadeau.

Uit ons archief is gebleken dat Harrie dit jaar al 25 jaar (!) bestuurslid is van Vereniging Kontaktgroep De Rompert.

Wij wilden dit bijzondere jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben Harrie daarom een passend cadeau aangeboden om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de wijk De Rompert.

Uit handen van voorzitter Frank Zuijlen, met de daarbij behorende korte toespraak, ontving Harrie een beeld wat de symboliek en doelstelling van onze vereniging en bestuur mooi weergeeft. Op het beeldje is een plaatje aangebracht met de tekst en slogan van onze vereniging:

‘25 jaar Samen voor Elkaar

Vereniging Kontaktgroep De Rompert

December 2020’.

Harrie is een door ons zeer gewaardeerd bestuurslid. Harrie is bewoner van het eerste uur en sinds zijn aantreden in het bestuur in 1995 vervult hij al de taak als penningmeester. Dit doet hij met verve. Harrie is zeer secuur, de boekhouding klopt bij de kascontrole altijd. Waarom uitstellen tot morgen als het vandaag ook kan lijkt ook het devies van Harrie. Rekeningen worden strikt voldaan, het liefst al op de dag zelf.

Daarnaast is Harrie nog zeer actief met allerlei andere zaken. Harrie regelt alles rondom onze papiercontainer, opent- en sluit het gebouw bij onze vergaderingen en zorgt daarbij ook voor de inwendige mens.

Alle facilitaire zaken neemt Harrie ook voor zijn rekening.

Harrie is ook de drijvende kracht achter onze opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! dat twee keer per jaar wordt georganiseerd. En of dat niet genoeg is maakt hij elk jaar ook nog deel uit van de Burendagwerkgroep.

Een langere tijd geleden heeft onze vereniging een rustige periode gekend waarbij de activiteiten op een wat lager pitje stonden. Dankzij Harrie is de vereniging niet ter ziele gegaan waardoor de laatste jaren weer volop wordt ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Beste Harrie, namens bestuur en alle bewoners van de wijk De Rompert, heel hartelijk dank voor jou tomeloze en onbaatzuchtige inzet de afgelopen 25 jaar voor onze mooie en geliefde wijk De Rompert!

Het bestuur van Vereniging Kontaktgroep de Rompert.


Benieuwd waar de wijkvereniging in 2020 zich mee bezig heeft gehouden? Lees het jaaroverzicht 2020!


Klik hier

Mail: info@wijkderompert.nl


info@wijkderompert.nl