Doel wijkvereniging


Op 30 augustus 1977 is Vereniging Kontaktgroep De Rompert opgericht. Dit is notarieel vastgelegd waardoor we ook écht een vereniging zijn met statuten en alles wat daar bij hoort.

Gezien het oprichtingsjaar van onze vereniging en het jaartal dat met de start van de bouw van de wijk De Rompert is begonnen, mogen we concluderen dat al sinds het ontstaan van de wijk deze wijkvereniging actief is!


De vereniging stelt zich als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk De Rompert in ‘s-Hertogenbosch en de contacten tussen haar bewoners.


Zoals gesteld in de statuten trachten we dit doel te bereiken door: ‘het houden van vergaderingen van onze leden, het organiseren van wettelijk toegestane activiteiten en festiviteiten, onder andere op sociaal en cultureel gebied, het begeleiden van groepen en door het onderhouden van contact met de stichting Wijkraad Noord en andere instellingen’.


‘Met welke onderwerpen houden jullie je momenteel bezig en hoe gaan jullie te werk?


Het is wellicht niet altijd zichtbaar voor de mensen in de wijk, maar achter de schermen wordt er door het bestuur, dat momenteel uit 6 personen bestaat, hard gewerkt om de leefbaarheid in de wijk te behouden en te verbeteren.

Elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats.

De onderwerpen die daar worden besproken worden verdeeld onder de bestuursleden die daarmee aan de slag gaan.

Voor onderwerpen die wat meer werk omvatten wordt er een werkgroep opgericht waarbij enkele leden samen de taak op zich nemen. Het is niet zo dat alle onderwerpen alleen door het bestuur van de vereniging hoeven te worden opgepakt.

Mocht u het leuk vinden om ook iets voor de wijk te doen, wilt u meehelpen met iets te organiseren of heeft u goede ideeën, dan bent u van harte welkom! U hoeft niet gelijk een verplichting aan te gaan waar u structureel aan vast zit.

Als u het leuk vindt om (een keer) mee te helpen om iets te organiseren waarbij u enkele uurtjes kan en wil vrijmaken dan stellen we dit ook erg op prijs.


De volgende onderwerpen hebben op dit moment vooral onze aandacht:

- de opruimactie ‘De Rompert Ruimt (op)’;

- de organisatie van Burendag;

- aanpak tegen verpaupering van De Rompert;

- het verwijderen van groenvoorzieningen door de gemeente;

- plannen voor het werven van leden voor de vereniging;

- overlast van hondenpoep in de wijk en het park;

- overlast van zwerfvuil;

- overlast van hangjongeren in het park;

- het bijwonen van bijeenkomsten van onder andere de     gemeente en sociaal culturele organisaties;

- we ondersteunen bij de aanleg van een stroomvoorziening ten   behoeve van het dierenpark en

- we leggen contact en maken verbinding met organisaties in onze   wijk, maar ook met organisaties uit andere wijken.

Doel wijkvereniging